20-26 oktober 2012 De Afrikaloop

Actie voor kinderen in Afrika

afrikaloopOnze interesse voor de Afrikaloop is ontstaan tijdens de Drentse 4 daagse van 2007, waar we een flyer onder ogen kregen van de Andreas Manna Stichting. Het ging over een loop van 1 week voor straatkinderen in Takoradi, Ghana en omdat we beiden graag en veel lopen vonden we het een uitdaging om 7 dagen, elke dag ongeveer 25 kilometer te gaan HenkGilbertlopen. Als dat dan ook nog voor een goed doel is, is dat helemaal geweldig. De wandelroute heeft de omtrek van Afrika en werd gelopen in Drenthe, Friesland en de kop van Overijssel. Binnen een paar dagen waren we al gegrepen door het overweldigende enthousiasme van de organisatie. Ongelooflijk wat een uitstraling een groep mensen kan hebben, hoe ze praten over 'hun' kinderen, met zoveel warmte en liefde, het is niet onder woorden te brengen, dit moet je ervaren. Wat wij ook heel belangrijk vinden, is dat al het geld wat opgehaald wordt ook Wilma-kidsdaadwerkelijk bij de mensen komt waarvoor het nodig voor is, enkele mensen van de organisatie zien er zelf op toe en zijn soms ook zelf ter plaatse om te zien wat er met het geld gedaan wordt. Er blijft niets aan de strijkstok hangen, zo als je dat zo mooi kunt zeggen. Dit alles heeft er voor gezorgd dat we dit jaar, in 2012, voor de 6e keer de Afrikaloop gaan lopen. In de afgelopen jaren is er veel geld bij elkaar gelopen, projecten in Ghana zijn uitgebreid en ook in Kenia en recent in Oeganda zijn er projecten gestart.

Hieronder aanvullende informatie over de 3 projecten die momenteel lopen.

Hulp aan straat- en weeskinderen


De Andreas Manna Stichting ondersteunt een drietal projecten in Afrika (Kenia, Ghana en Oeganda). Vanwege aids en malaria is in Oost Afrika een hele middengeneratie gestorven. Op kleinschalige basis wordt hulp verleend aan straat-, zwerf- en weeskinderen. In de directe leefwereld van deze kinderen worden ziekenhuisprojecten opgezet die moeten leiden tot verbetering van opvang en zorg en zelfredzaamheid. Daarbij wordt gekeken naar schoon drinkwater, onderwijs, gezondheidszorg en het ontwikkelen van zelfvoorziening. Niet alleen de kinderen maar ook hun vriendjes en de ouders van die vriendjes delen bij alle ontwikkelingen mee. In het stadje Karungu aan het Victoriameer is een weeshuis gebouwd met zorg voor ruim vijftig kinderen. Ook zijn twee scholen en een ziekenhuis gebouwd. Het jongste project betreft een plan van enkele van de inmiddels volwassen kinderen, die opgegroeid zijn in het weeshuis in Karungu en nu in Nairobi wonen en werken of nog studeren. Ze willen in de stad Nairobi iets gaan doen aan de nood van de in de stad aanwezige straatkinderen. Zelf eens geholpen, willen ze nu anderen helpen! Geen druppel op een gloeiende plaat, maar een olievlek die zich steeds verder uitbreid.
In de havenstad Takoradi in west Ghana is een dag- en een nachtopvang gebouwd voor straatkinderen. Hier wordt nauw samengewerkt met de locale politie en het aanwezige welzijnswerk. In de nachtopvang worden meisjes opgevangen die door de politie uit de mensenhandel bevrijd worden. Er wordt ze een veilig heenkomen geboden in de vorm van onderdak, voeding, kleding, scholing en hulp bij het opzetten van een eigen bedrijfje. In de dagopvang wordt aan kinderen zorg verleend uit de ghanaInekeaanliggende arme dorpen. Voor een aantal van die kinderen worden de schoolkosten betaald. De stichting is in 2010 eveneens begonnen met de voorbereidingen voor hulp aan jonge meisjes in Oeganda. Er zijn plannen voor de bouw van een vakschool voor kansarme meisjes in Karamoja, één van de armste gebieden van Afrika. Grond is reeds aangekocht en er is een omheining geplaatst. Daar gaan kansloze meisjes vakonderwijs krijgen wat hen in staat stelt mee te werken aan de ontwikkeling van hun gebied.
In Nederland en Afrika wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers, zodat de opbrengst van de Afrikaloop geheel naar de kinderen van de AMS in Afrika gaat.

 

 

Wij lopen ook dit jaar weer 7 dagen door Drenthe en Overijssel want de kinderen hebben onze hulp nodig!

Wij vragen uw steun in de vorm van een kleine(grote mag ook) geldelijke bijdrage, elke euro wordt goed besteed.

Zie voor verdere informatie de website van de Andreas Manna organisatie